Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. Προς: Διαιτητές της E.Σ.Σ.Κ.Ε.

Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Αγαπητοί Κύριοι,
προκειμένου να συμπεριληφθείτε στον νέο Πίνακα Ορισμού Διαιτητών, παρακαλούμε να στείλετε συμπληρωμένη την συνημμένη Δήλωση Ενέργειας Διαιτητών, μέχρι το Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στο e-mail : ted@esske.net

ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Ε.Δ.
Φ Ο Ρ Μ Α   Δ Η Λ Ω Σ Η Σ   Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Η   2011


ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
ΕΝΩΣΗ    Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΚ - ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ
ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
E- MAIL
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΝΟΡΜΕΣ
( ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
( Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ )
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

--------------------------------------------