Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΛΑΜΙΑΣ                                                                            
Μακροπούλου 93                                                                                                                 Αρ. πρωτ : 291  / 1 - 3 - 2014
ΛΑΜΙΑ                                                                                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΚΑΚΙ  
Ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας διοργανώνει το « Κυνήγι του Χαμένου Βασιλιά» για το έτος 2014, για ομάδες μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Λαμίας.
1.   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λαμίας, Σκακιστική Νεανική Ομάδα Λαμίας,  Σκακιστική Ακαδημία Λαμίας.
2.   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στην αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Λαμίας, που βρίσκεται στην οδό Μακροπούλου αριθμός 93 στην Λαμία, Σάββατο ή Κυριακή. Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν Μάρτιο και Απρίλιο. Το οριστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά από τις δηλώσεις συμμετοχής.
3.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν ομάδες μαθητών και μαθητριών  Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Λαμίας. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με μία ομάδα. Ανώτατος αριθμός συμμετοχών 10 ομάδες.
4.   ΣΥΝΘΕΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες θα είναι τετραμελείς  με μαθητές/τριες  της  Γ΄, Δ΄,  Ε΄ και  ΣΤ΄ Δημοτικού  
5.   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Όλοι με όλους ( πουλ απλών συναντήσεων)
6.   ΧΡΟΝΟΣ  ΣΚΕΨΗΣ
Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν με χρονόμετρα.
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 45 λεπτά για κάθε μαθητή/τρια, για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Ο μαθητής/τρια που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει την παρτίδα.
7.   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για την νίκη μιας παρτίδας σε κάθε σκακιέρα ο μαθητής/τρια παίρνει 1 πόντο, για ισοπαλία ½ πόντο και για ήττα 0 πόντο. Από το άθροισμα των πόντων των δύο ομάδων σε μία συνάντηση θα προκύψει η μεταξύ τους νικήτρια. Κάθε ομάδα παίρνει 2 βαθμούς για την νίκη, 1 βαθμό για ισοπαλία και 0 βαθμό για ήττα. Σε περίπτωση νίκης χωρίς αγώνα, η ομάδα παίρνει 2 βαθμούς και 3,5 πόντους.
Αν μία ομάδα παίζει με μια κενή σκακιέρα (χωρίς μαθητή/τρια), από το σύνολο των πόντων της αφαιρείται μισός βαθμός. Αν μία ομάδα έχει δύο κενές σκακιέρες, θα θεωρηθεί ότι έχασε χωρίς αγώνα και θα αφαιρεθεί 1 βαθμός από το σύνολο της τελικής βαθμολογίας της.
8.   ΑΠΟΝΟΜΗ
Με την ολοκλήρωση της τελευταίας συνάντησης θα απονεμηθούν έπαινοι συμμετοχής και θα γίνει ανταλλαγή αναμνηστικών (δημιουργίες των παιδιών) μεταξύ των ομάδων .
9.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί με την παρούσα πρόσκληση - προκήρυξη, αποστέλλεται και το έντυπο «Ονομαστική κατάσταση – Βεβαίωση Σχολείου». Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν αποκλειστικά με την αποστολή του συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον Διευθυντή του Σχολείου εντύπου αυτού, μέχρι και την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00π.μ. στο e-mail: vaiopouloug@gmail.com . Οι κληρώσεις των γύρων και το πρόγραμμα των συναντήσεων θα ανακοινωθούν στα συμμετέχοντα σχολεία.

Πληροφορίες: Βαϊοπούλου Γιώτα  6977419923
10.     ΓΕΝΙΚΑ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την πρόσκληση - προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση των Αγώνων.
                                      Η Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
                                       Βαϊοπούλου Γιώτα                                                                              Τσιτούρας Κων/νος