Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

4ο OPEN CHESS TOURNAMENT U18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ αρ. πρωτ. 246 / 26-10-2011
Αρ. πρωτ. ΕΣΟ 89548/26-10-2011
Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, προκηρύσσει το «4ο OPEN CHESS TOURNAMENT U18 » κάτω των 18 ετών,με διεθνή αξιολόγηση, έναντι παραβόλου 5 ευρώ.

OPEN for all players under 18, with FIDE rating ELO, entry fee 5 euro.
1. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
Organisers:
Chess Club of Lamia, Prefecture of Fthiotida, Periferia Stereas Elladas

2. ΧΟΡΗΓΟΣ ( SPONCOR) Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας, ( Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. )
(UNION CHESS CLUBS of CENTRAL GREECE, U.C.C.C.G.)

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Παναγιώτα Βαϊοπούλου
Tournament Directors
Vaiopoulou Giota

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ – WEB www.solamias.gr , solamias.blogspot.com

5. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Λαμία, οδός Μ. Μπότσαρη & Δροσοπούλου.
Playing Hall
http://maps.google.com - The games will take place
in Lamia Chess Clubs, Lamia

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Ελβετικό 6 γύρων.
6 rounds, Swiss system,
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Άφιξη αθλητών και αθλητριών
τελετή έναρξης: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 09:50
1ος γύρος Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 10:00
2ος γύρος Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 16:00
3ος γύρος Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 10:00
4ος γύρος Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 15:30
5ος γύρος Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 10:00
6ος γύρος Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 ώρα έναρξης: 15:30
Τελετή λήξης- απονομές επάθλων :Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 ώρα 18:00 Αναχώρηση αθλητών και αθλητριών
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.
Tournament schedule
Opening ceremony: Saturday 3 December 2011 at 09.50
1stround: Saturday 3 December 2011 at 10.00
2nd round: Saturday 3 December 2011 at 16.00
3rd round: Sunday 4 December 2011 at 10.00
4th round: Sunday 4 December 2011 at 15.30
5th round: Saturday 10 December 2011 at 10.00
6th round: Saturday 10 December 2011 at 15.30
Closing ceremony: Saturday 10 December 2011 at 18.00

The tournament director can change the schedule

8. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ- ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Θα χρησιμοποιηθούν χρονόμετρα DGT 2010. Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.
Time limit: 90 + 30’’ per move.

9. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά
α) διεθνούς ΕΛΟ β) εθνικού ΕΛΟ γ) αλφαβητική σειρά με λατινική γραφή.
Start List
a)Fide ratings b) Greek ratings c) in alphabetical order in Latin

10. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ- FINAL LIST
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια άρσης της:
Tie break criteria
(11)The results of the players in the same point group (Αποτέλεσμα τουρνουά ισόβαθμων )
(37) Buchholz-Tie Breaks (with variable parameter) (0,0 N,Y,0,N)
(52)Sonneborn – Berger Tie –Break (0,0,Ν,Υ,0,Ν,Ν )
(8) FIDE Tie-Break Progressive score ( Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας)

11. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλα για τους τρείς πρώτους της γενικής κατάταξης.
Cups will also be awarded to the 3 top winners of the tournament.


12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες κάτω των18 ετών, έναντι παραβόλου πέντε ευρώ. Όσοι αθλητές και αθλήτριες επιθυμούν θα μπορούν να φιλοξενηθούν δωρεάν σε διαθέσιμα σπίτια σκακιστών της πόλης.
OPEN for all players under 18, with FIDE rating ELO, entry fee 5 euro.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων την ημέρα των αγώνων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 09.40, δηλαδή τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων.
Αθλητής/τρια που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί μετά την πάροδο 15 λεπτών από τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του κάθε γύρου, μηδενίζεται.
All the players must be present the first day of the tournament until 09.40, (20 minutes before 1st round)
Διαμονή - Ξενοδοχεία - Accommodation
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/show.asp?pid=12798
13. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Γιώργος Παγουρόπουλος, Παπαδούλης Κώστας , Δόγανος Αναστάσιος.
Arbiters
George Pagouropoulos, Papadoulis Konstantinos , Doganos Anastasios,

14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισμούς ή από την Προκήρυξη, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής αγώνων.
Regulations
FIDE rated swiss system in 6 rounds open to all chess players.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Γιώτα Βαϊοπούλου : (+30) 6977419923
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail : g_vaiopoulou@yahoo.gr

Information - Registration :
Giota Vaiopoulou:
mob : (+30) 6977419923
e-mail : g_vaiopoulou@yahoo.gr


Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γ. Βαϊοπούλου Δ. Ράντζου

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας στο Λονδίνο!


Μπες στο otebusinesslive.gr
και δες Live τη διαφήμιση σου στο Λονδίνο


Η καταχώρηση εμφανίζεται 10.00-18.00
Δείτε την εδώ