Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΑΡΙΝΟ ΟΠΕΝ ΛΑΜΙΑΣ 2018


1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας διοργανώνει το Εαρινό Όπεν Λαμίας 2018, με εθνική και διεθνή αξιολόγηση.
2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σκακιστικών σωματείων Λαμίας, Μακροπούλου 93.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Ελβετικό 7 γύρων, επιταχυνόμενο 2 γύρων.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
1ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
2ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
3ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
4ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
5ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
6ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
7ος ΓΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
18:30 μ.μ.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:
90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις, προστιθέμενος χρόνος 30 λεπτών για την υπόλοιπη παρτίδα και με προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές.
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 30.
7. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά Διεθνούς ΕΛΟ FIDE και λοιποί με Εθνικό ΕΛΟ και οι αδιαβάθμητοι με αλβαβητική σειρά .
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
H τελική κατάταξη καθορίζεται από τους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι αθλητές.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης
ισοβαθμίας:
α. Τα αποτελέσματα μεταξύ των ισόβαθμων (11).
β. Κριτήριο Μπούχολτς (37). cut 1
γ. Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (52)
δ. Προοδευτική βαθμολογία (8)
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Διευθυντής αγώνων: Βαϊοπούλου Γιώτα.
9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:
Τσώρος Δημήτριος.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α./ Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
παρτίδας.
β./ Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί, μετά την πάροδο
15 λεπτών από την έναρξη των αγώνων μηδενίζεται.
γ./ Πριν την έναρξη κάθε γύρου, πρέπει να απενεργοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και να παραδίδονται στην γραμματεία.
δ./ Κληρώσεις των αγώνων θα γίνονται μετά την ολοκλήρωση κάθε γύρου.
ε./ Για τους ενήλικους ( εργαζόμενους κλπ) και μόνο αθλητές επιτρέπονται 2 μεταθέσεις παρτίδας λόγω κωλύματος. Η παρτίδα θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το οριζόμενο Σάββατο του γύρου και εφόσον έχει ενημερωθεί και συμφωνεί  η Δ /τρια Αγώνων ή ο οριζόμενος από αυτήν αναπληρωτής.
στ./Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από
τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στο e-mail: solamias65@gmail.com έως την  Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
    Η Πρόεδρος  Σ.Ο.Λ.                                                     Ο Γραμματέας Σ.Ο.Λ.
    Βαϊοπούλου Γιώτα                                                         Τσιτούρας Κων/νος