Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Αίτημα Σ. Ο. ΛΑΜΙΑΣΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 93,
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100
e-mail: info@solamias.gr


Προς                                                                                                                               αρ. πρωτ:  311 / 20-2-2015
1. τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της  Ε.Σ.Ο.
2. τον πρόεδρο και τα μέλη  της  Ελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Σ.Ο.
3. την κ. Τούλα Βούλγαρη, προϊστάμενη γραμματείας  Ε.Σ.Ο.
 Συγγρού 25 ΑΘΗΝΑ ,  e-mail: info@chessfed.gr
Κοινοποίηση:
1.Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας δια μέσου των Ενώσεων και τοπικών επιτροπών τους, essnamail@gmail.com; saeakeam@hotmai.com; esspchess@gmail.com; storos@otenet.gr; stefanatos@gazichess.gr; eskedym@koz.frothnet.gr; esspep.skaki@gmail.com; manosnat@gmail.com; xkrioneritis@gmail.com; panfren@gmail.com; esskechess@gmail.com
2. Γραφείο σωματείων και γυμναστηρίων, Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού:   tsg@gga.gov.gr
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού

                                                                                                                                 
Θέμα:  Χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων:  α)  του προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην γεν. συνέλευση οικονομικού απολογισμού του ΔΣ ΕΣΟ και  β) των  πρακτικών  των ελέγχων της Ελεγκτικής Επιτροπής  της Ε.Σ.Ο.


Κύριοι,
     Η πρόσκλησή σας σε γενική συνέλευση των  μελών της ΕΣΟ, στης 27/3/2015 με μοναδικό θέμα την συζήτηση και ψήφιση του οικονομικού απολογισμού του έτους 2014  και την απαλλαγή σας από κάθε ευθύνη, δεν συνοδεύεται με το κείμενο του προς συζήτηση απολογισμού και  με όσα σωματεία  επικοινωνήσαμε, επίσης  δεν το έχετε στείλει.
    Παρακαλούμε να μας αποστείλετε  αντίγραφο του προς συζήτηση απολογισμού, αντίγραφο του ισολογισμού, αντίγραφο του πρακτικού της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντίγραφο του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων με όλα τα  στοιχεία και δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν  όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των  υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού,  ώστε το σωματείο μας να έχει την δυνατότητα του ουσιαστικού ελέγχου της σκοπιμότητας, της νομιμότητας, αλλά και της πραγματικότητας των δαπανών   και να εξάγει  αιτιολογημένα και ορθά συμπεράσματα, εξουσιοδοτώντας  κατάλληλα τον αντιπρόσωπό του.  
       Τυχόν  καθυστέρηση της αποστολής όλων των απαραίτητων προς τούτο  στοιχείων και εγγράφων, θα δυσχεράνει το έργο του Δ.Σ. του ομίλου μας και θα πρέπει να αποφευχθεί, όπως επανειλημμένα  στο παρελθόν σας έχουμε ενημερώσει, καθώς αντίκειται στον ίδιο τον σκοπό της σύγκλισης της γενικής συνέλευσης και θα καταστήσει την παρουσία μας τυπική και όχι ουσιαστική και γόνιμη και επιπροσθέτως θα εγείρει ερωτηματικά ως προς την νομιμότητα της σύγκλισης και της λήψης απόφασης  της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της ομοσπονδίας μας .

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
                            
                               Η Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
                                              
                           Γιώτα Βαϊοπούλου                                                          Κων/νος  Τσιτούρας